×

کلمه ی مورد نظر خود را وارد کنید و سپس Enter بزنید، برای خروج کلید ESC را بزنید

سایت هواداران سریال مردگان متحرک

زمان باقی مانده تا پخش قسمت بعدی

00 روز : 00 ساعت : 00 دقیقه : 00 ثانیه

سایت هواداران سریال مردگان متحرک

زمان باقی مانده تا پخش قسمت بعدی

00 روز : 00 ساعت : 00 دقیقه : 00 ثانیه

اخبار The Walking Dead

اخبار هیجانی سریال هارا دنبال کنید !

گلن به سریال برمیگردد

گلن به سریال برمیگردد

در قسمت پایانی فصل هفتم ، ما از طریق یک فلش بک در ذهن ساشا موفق شدیم که دوباره آبراهام ، یکی از قربانی های …

اخبار 4 اردیبهشت 1396