قسمت آخر نیم فصل اول سریال را به یاد آورید،جایی باب،یکی از پلیس های سهر آتلانتا،سعی بر فرار داشت.اینجا بود که ریک با بی رحمی تمام ابتدا با ماشین به او زد و سپس او را با تفنگ کشت.نظر شما را نمی دانم ولی بنده خودم اعتقاد دارم که این کار ریک واقعا اشتباه و احمقانه بود.ریک می توانست به راحتی از ماشین پیاده شود،یک تفنگ به سمت آباب بگیرد و به راحتی او را تسلیم نماید.یا حتی اگر با ماشین هم به او زد،لاقل او را دوباره به پایگاه بر می گرداند.

همه ی ما بعد از این اتفاق دیدیم که ریک،دیگر پلیس های گروگان گرفته شده را مجبور به دروغ در مورد آن پلیس کرد.

کسی چی می داند،شاید اگر ریک آن پلیس را زنده نگه می داشت و به همراه دیگر پلیس ها تحویل می داد،الان بث هم زنده بود.

نظر شما چیست؟