[تصویر:  spoilingdead.jpg]

 

فیلمبرداری فصل ۶ واکینگ دد در حال حاضر انجام می شود و اسپویلینگ دد فنز در سراسر لوکیشن از اتفاقاتی که آنجا می افتد، عکس می گیرد. این آخرین عکسی است که آنها گرفته اند و “تله ی تریلر”(همون تله ی گرگ ها) را نشان می دهد که سمت راست مقابل دیوار منطقه ی امن(الکساندریا) نشان داده شده است.

تریلر فقط برای یک شب در آنجا پارک شده و یا قسمتی از فیلمبرداری است و گرگها آن را مقابل دیوار به منظور رسیدن به  منطقه امن(الکساندریا) قرار داده اند؟ ما هنوز مطمئن نیستیم که چرا تریلر آنجا قرار دارد،اما ما نتیجه گیری خود را خواهیم کرد تا زمانی که برخی چیزها در مورد آن(تصویر تریلر)روشن شود.