ازیکیل که در کمیک سرش توسط نجوا کننده ها به نیزه زده می شود، در سریال از این اتفاق جان سالم به در برد.

کری پیتون بازیگر نقش ازیکیل درباره ی نحوه ی مقابله ی این شخصیت با نجوا کننده ها گفت :

“با توجه به نحوه ای که باید با اونا مقابله کرد، من فکر میکنم که ما از ازیکیل اینو میدونیم که یه حاکم متفکره و اون دوست نداره کارها رو بدون فکر کردن جلو ببره. و من فکر میکنم که چیزی که نجوا کننده ها هستن و جوری که عمل میکنن ازیکیل رو به مکث و تفکر میندازن.”

طبق گفته ی بعضی از منابع، فصل دهم آخرین فصل حضور کری پیتون در سریال است.