فیلمبرداری فصل ۶ شروع شده و ما هر روز بیشتر و بیشتر از اتفاقاتی که در اپیزودهای ابتدایی فصل ۶ قرار یا ممکن است بیافتد آگاه می شویم. به نظر می رسد همه چیز به سرعت برای فصل آینده آماده می شود.

ما در حال حاضر می دانیم که گرگ ها قصد رفتن به منطقه ی امن الکساندریا را دارند. عکسی که از اسپیولینگ دد فنز رسیده بود تله تریلر را نشان می داد که راهی را نزدیک دیوار ساخته اند و تصاویر جدید نشان می دهد کلیسا کاملا از بین رفته است. دود بلند شده و چیزهایی سریعا در حال حرکت هستند.

تله ی تریلر برای نگهداری والکرها توسط گرگ ها استفاده شده بود. به نظر می رسد که آنها توانسته اند از ارتش زامبی های خود استفاده کرده و آنها را از طریق دیوار به آن طرف منطقه ببرند.

گرگ ها می خواهند چهره خود را نشان داده و مستقیما ضربه بزنند.

اینها عکس هایی از اسپویلینگ دد است. شما می توانید چیزهایی را که اتفاق می افتد، ببینید.

[تصویر:  11064691_491535211001622_3350888961736004297_n.jpg]

[تصویر:  11146617_491077397714070_7355126663849216511_n.jpg]

 

[تصویر:  11052869_491077387714071_7243032434590582264_n.jpg]