اطلاعاتی همچون نام قسمت ها… و تاریخ دقیق پخش هر قسمت و … و … توسط AMC منتشر شد… با ما همراه باشید.نام قسمت ۹ : What Happened and What’s Going On (چه اتفاقی افتاد و چه چیزی در حال رخ دادن؟)

نام قسمت ۱۰: Them (آن ها را)

نام قسمت ۱۱: The Distance (فاصله)

نام قسمت ۱۲: Remember (به یاد داشته باش)

متاسفانه یا خوشبختانه نام قسمت های ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ منتشر نشده است…

تاریخ پخش ۸ قسمت پایانی فصل ۵:

قسمت ۹ فصل ۵= دوشنبه ۲۰ بهمن

قسمت ۱۰ فصل ۵= دوشنبه ۲۷ بهمن

قسمت ۱۱ فصل ۵ = دوشنبه ۴ اسفند

قسمت ۱۲ فصل ۵ = دوشنبه ۱۱ اسفند

قسمت ۱۳ فصل ۵ = دوشنبه ۱۸ اسفند

قسمت ۱۴ فصل ۵ = دوشنبه ۲۵ اسفند

قسمت ۱۵ فصل ۵ = دوشنبه ۳ فروردین

قسمت ۱۶ فصل ۵= دوشنبه ۱۰ فروردین

*اینطور که به نظر می رسد خوشبختانه در پخش نیم فصل دوم هیچگونه وقفه ای وجود نخواهد داشت*

و حالا شما را به دانلود ویدیوی تازه انتشار یافته از سوی AMC دعوت می کنیم که در آن بازیگران از گذشته و ادامه داستان سخنانی می گویند.

Capture3