در این روزها خبرهای این سریال تنش یافته و به زودی قسمت ۹ پخش خواهد شد.و تریلر جدیدی نیز منتشر شده است که در اینجا میتوانید انرا تماشا کنید.

michonne
michonne
rick
rick