سایت EW اولین تصویر رسمی از یوجین در فصل دهم سریال مردگان متحرک را منتشر کرد.