آیا شما حاضرید که اولین نگاه را به قسمت آخر بیندازیم؟AMC به تازگی چند تصویر منتشر کرده، بر اساس عکس های منتشر شده به نظر میرسد آرون و داریل بسیار برجسته اند!

با توجه به توضیحات رسمی درباره ی قسمت بعد ” تسخیر” داریل در میان مشکلات است، ریک و گزوهش در اسکندریه احساس امنی می کنند اما این احساس آرامش قبل از طوفان است در پشت دروزاه های اسکندریه خطر به شدت حس می ‎شود.

twd-516-3-128990 twd-516-2-128989 twd-516-1-128988 ” تسخیر” قسمت آخر از فصل ۵ مردگان متحرک  سات که توسط خود کارگردان اصلی یعنیGreg Nicotero کارگردانی میشود.”تسخیر” در روز یکشنبه بر روی air خواهد رفت و قسمتی ۹۰ دقیقه ای می ‎باشد و صبح همان روز میتوانید از این سایت به طور اختصاصی دانلود نمایید.