با سلام به تازگی قسمت جدیدی از راه رفتن مردگان پخش شده است که در این پست به بحث و تبادل نظر در این باره خواهیم پرداخت!

اسپویل آزاد