دوستان واقعا ببخشید که این قسمت هنوز روی سایت قرار نگرفته ولی از دوشنبه ی اینده با هماهنگی روی سایت قرار میگیره اگیر سریال رو از جای دیگه دانلود کردید میتونید اینجا در موردش بحث و گفتگو کنید

 

 اسپویل ازاد است . اگر این قسمت را ندیده اید وارد نشوید!!