تام پین بازیگر نقش عیسی از اینکه عیسی نتوانست مثل کمیک در سریال ظاهر شود احساس نا امیدی کرد.

او در جواب سوالی که پرسید کدام صحنه از عیسی در کمیک بوده که اون دوست داشته در سریال هم باشه ولی اتفاق نیفتاده گفت :

“مبارزه تن به تن با نگان و گرفتن نارنجک.”

او همچنین درباره ی مبارزه ی عیسی در قبرستان قسمت هشتم گفت :

“اون فوق العاده بود. واقعا اون لحظه بود که احساس کردم عیسی چقدر شخصیت تواناییه. اون بهترین مبارز نسبت به بقیه ست. اما هیچوقت از توانایی هاش استفاده نشد و این برای من نا امید کننده بود، چون خیلی برای این شخصیت زحمت کشیدم.”