با توجه به توضیحات رسمی درباره ی قسمت بعد ” تسخیر” داریل در میان مشکلات است، ریک و گزوهش در اسکندریه احساس امنی می کنند اما این احساس آرامش قبل از طوفان است در پشت دروزاه های اسکندریه خطر به شدت حس می ‎شود.

دانلود

 

” تسخیر” قسمت آخر از فصل ۵ مردگان متحرک  سات که توسط خود کارگردان اصلی یعنیGreg Nicotero کارگردانی میشود.”تسخیر” در روز یکشنبه بر روی air خواهد رفت و قسمتی ۹۰ دقیقه ای می ‎باشد و صبح همان روز میتوانید از این سایت به طور اختصاصی دانلود نمایید.