تریلر قسمت چهاردهم منتشر شد این تریلر کم حجم ( ۲ مگابایت) رو از دست ندهید در ویدیو ما شاهد هجوم واکر ها به سمت الکسندریا و همچنین فعالیت مشکوک گروه ریک هستیم

دانلود