در اواخر قسمت، مگی و ساشا در حال تماشا ی طلوع افتاب بودند که  با ظاهر دوستانه ارون مود استقبال قرار گرفتند !

۸bbc2819-72f0-537b-8275-9ffb93549d15-twd-511-gp-0911-0065-1-123798 ۴۹d1b9e0-7a33-5d3a-3507-d153770cc081-twd-511-gp-0911-0156-123796

 

این قسمت “The Distance” نام دارد. و توسط Larysa Kondracki کارگردانی می‌شود. و توسط Seth Hoffman نوشته خواهد شد.قسمت ۱۱ ساعت ۸ ۲۱ فبریه به روی انتن خواهد رفت . و روز بعد در همین سایت میتوانید انرا با کیفیت بالا دانلود کنید.