AMC  عکس های جدید پیش نمایش قسمت این هفته را منتشر کرده است “به یاد داشته باشید.”

در قسمت اینده ریک و گروهش همراه ارون به جامعه مرموز آن به نام (منطقه ی امن اسکندریه) واردمی‎شوند. و ارون قول یک جای امن و امان را به انها داه است.

ba35adae-b271-b34b-88a1-187b5ed34c8b-twd-512-gp-0924-0056-124542 ee83b3d7-c355-5093-3de2-cafc8f00090e-twd-512-gp-0924-0069-124543

قسمت بعدی  که توسط  Greg Nicotero نوشته می‎شود. “به یاد داشته باشید” پخش این یکشنبه، ۱ مارس در ساعت ۹:۰۰ و در روز بعد در همین سایت میتوان قسمت جدید را با کیفیت بالا دانلود کنید.