قسمت پنجم سریال Fear The Walking Dead در حالی به پایان خود رسید که تعداد بینندگان این قسمت دقیقا برابر با قسمت چهارم این سریال بود.

از قسمت اول تا قسمت چهارم ، سریال روی افت تعداد بیننده می چرخید اما قسمت پنجم حدود چهل هزار نفر نسبت به قسمت چهارم بیشتر بیننده داشته.یعنی ۶٫۶۲ میلیون نفر برای قسمت چهارم به ۶٫۶۶ میلیون نفر بیننده برای قسمت پنجم رسیده.

به نظر میرسه دیگه سریال بیننده های ثابت خودشو شناخته و همین ۶٫۶ میلیون نفر به سریال وفادار بوده و اونو دنبال کردن.باید ببینیم قسمت آخر میتونه به تعداد بیننده ها اضافه کنه یا خیر؟