یه تیتراژ ساختگی و خنده دار از سریال walking dead:

 

 

 

 

۶۵۰۱e5a2e30edb42d0db30523a6800431905221__33703