جفری دین مورگان بازیگر نقش نگان گفت که در پایان فصل ششم نمیدانسته که چه کسی قربانی نگان بوده و بعدا فهمیده که قرار است آن ها گلن و آبراهام باشند.

او در این مورد گفت :

“من فقط یه حدس هایی میزدم ولی تا موقع فیلمبرداری فصل هفتم نمیدونستم قراره چه کسی قربانی نگان باشه. موقع فیلمبرداری قسمت آخر فصل ششم اصلا از هویت قربانی اطلاع نداشتم. پیش خودم فکر میکردم که قراره گلن باشه و اصلا فکر آبراهام رو نمیکردم.”