دومین کراس اور دو سریال مردگان متحرک و ترس از مردگان متحرک رقم خواهد خورد.

شبکه ی AMC رسما اعلام کرد که آستین آملیو که در فصل ششم و هفتم و هشتم نقش دوایت را برعهده داشت، در فصل پنجم ترس از مردگان متحرک به عنوان دومین شخصیت کراس اور این دو سریال حضور خواهد داشت.

پیش از دوایت، مورگان به سریال ترس از مردگان متحرک آمد و نقش پر رنگی را در فصل چهارم این سریال ایفا کرد.