دیوید موریسی که نقش فرماندار را در سریال بازی می کرد گفت که برایش سخت بوده که هرشل را بکشد.

او در این مورد گفت :

“اسکات (بازیگر نقش هرشل) همیشه یه مرد عالی بود، اون یه مرد خیلی خاص بود، یه بازیگر خیلی خاص، همچنین یه مرد خوب هم بود. این من بودم که قرار بود هرشل رو بکشم و میدونستم که کمی بعدش خودمم کشته میشم، برای همینم اون روز یه روز خیلی سخت بود. بعد از اون اتفاق، من و اون به استخر و گلف و اینجور جاها رفتیم ولی واقعا اون یه روز غم انگیز بود. اگه یکی که دوسش داریم بخواد سریال رو ترک کنه اون روز واقعا غم انگیز میشه و این ماجرا فقط برای بازیگرها سخت نیست، بلکه برای خدمه هم همینطوره.”