راس مارکواند بازیگر نقش آرون که شخصیت او در فصل های گذشته انسان های خوب را پیدا می کرد و با دیپلماسی آن ها را به الکساندریا دعوت می کرد اعتقاد دارد که اینکار در برابر نجوا کننده ها جوابگو نیست.

او در این مورد گفت :

“من فکر میکنم که بزرگترین نقطه قوت آرون قبل از ورود نجوا کننده ها این بود که او به دنبال آدم های خوب میگشت و اونا رو به الکساندریا می آورد و همین مورد باعث شد که شخصیت های ما در فصل پنجم وارد الکساندریا بشن. ولی فکر میکنم که دیپلماسی دیگه جوابگو نیست. حداقل در برابر نجوا کننده ها جوابگو نیست. اونا آدم های غیر منطقی و دیوانه ای هستن و باید در برخورد با اونا مثل برخورد با افراد دیوانه رفتار کرد، که در این مورد، با توجه به خشونت اونا، ما هم باید با خشونت رفتار کنیم.”