اول از همه بابت تاخیر بوجود آمده در کارم از تمام دوستان عذر خواهی می کنم,حال برویم سراغ سری سوم ترول های با مزه سریال Walking Dead.امیدوارم این سری هم مانند قبلی ها باب میلتان واقع شود.

۱۴۲۵۳۲۱۱۹۰۲۵۴

۱۴۲۵۳۲۲۷۵۶۶۸۵

 

۱۴۲۵۳۲۰۹۴۶۱۱۵

 

۱۴۲۵۴۰۶۴۲۵۱۸۰

 

۱۴۲۵۳۲۵۴۲۲۰۵۸

 

 

۱۴۲۵۳۲۴۶۷۷۱۷۸

 

۱۴۲۵۵۵۸۵۷۱۷۰۱

 

۱۴۲۵۳۹۹۸۶۲۵۴۲