با شما هستیم با پنجمین سری عکس های فان سریال:

 

۱۷d50d54e29f11e2ba2422000a1f9376_7
بی مززه…
۵۸۲۴f208e0dc11e2932d22000a9e5ae0_7
شخصیت های مردگان متحرک در نقش شخصیت های مارولی(لامصب چه قدرم شبیه هستن!)
۱۵۱۵۱۰۳_۲۰۷۷۰۹۵۲۲۷۴۷۹۹۴_۷۷۹۵۷۳۷۷۵_n
یه دفعه بفرمایید که شما کور تشریف دارین!
۱۰۴۹۹۱۰۴_۲۵۲۵۱۷۱۹۱۶۰۹۳۴۴_۱۹۵۵۲۵۲۰۰۴_n
1-قیافه ی من وقتی یکی از شخصیت های سریال می میره… ۲-قیافه ی من وقتی لوری می میره!
۱۰۷۲۷۵۲۷_۱۴۸۴۱۱۱۷۰۸۵۴۴۶۰۶_۲۱۴۲۲۵۸۸۴۱_n
جودیث در آینده ی نه چندان دور!(از قدیم گفتن بچه حلال زاده به باباش میره،ولی جودیث که حلال زاده نیست!)
۱۰۷۳۱۷۸۳_۳۷۴۹۳۵۷۹۹۳۳۳۴۷۱_۵۷۲۳۰۴۸۱_n
شخصیت های سریال به همراه لقب هاشون…
۱۰۸۹۰۷۷۹_۳۸۶۲۰۱۱۶۸۲۲۴۰۱۱_۱۵۳۸۵۳۱۵۲۲_n
وقتی بابا نوئلی نباشه پس کریسمسی هم وجود نداره!
c143736cea6511e2aa5122000aaa0feb_7
دو تا فرماندار پست فطرت!

۱۵۳۰۶۶۵_۵۹۱۸۴۲۴۶۴۲۲۳۵۱۸_۸۶۷۱۶۰۵۸۷_n

ریک:اه کارل… کارل:بابا تو رو خدا گریه نکن): مامان خودش خواست که من بکشمش. ریک:ای خداااا.ما T.dog رو از دست دادیم!!!!!