اگر یادتان باشد،قرار بود دیگر پرونده ی عکس های خنده دار سریال را ببندیم.ولی خب بر خلاف انتظارها،برای شاد کردن شما عزیزان تصمیم گرفتم که سری های بعدی را هم قرار بدهم.امیدوارم نهایت لذت را از عکس ها ببرید.

۱۰۵۸۴۷۱۶_۲۷۰۴۷۳۰۲۳۱۵۸۱۰۹_۱۴۵۸۶۸۳۷۹۱_n
و باز هم جودیث در فصل های بعدی سریال

 

 

۱۰۸۰۸۵۹۲_۸۸۴۹۲۷۱۹۱۵۴۰۵۵۶_۱۸۸۱۸۱۶۰۴۷_n
oppa walking dead style!

 

۱۰۵۶۱۰۹۲_۳۴۴۷۳۱۶۵۵۶۵۲۱۰۴_۱۰۴۰۵۸۵۳۱۶_n
اتحاد سازنده ی “داستان اسباب بازی ها” با “walking dead”
۱۰۷۲۹۲۰۶_۹۳۳۷۲۳۰۶۹۹۸۹۵۶۴_۴۶۵۷۶۹۲۷۰_n
من و شما وقتی که نیم فصل اول فصل ۵ تموم شد!
۱۰۸۳۸۴۸۴_۳۴۳۲۷۸۲۰۲۵۱۱۵۵۲_۸۳۴۰۷۵۶۸۹_n
مینیموم های متحرک!
۱۰۵۰۲۷۲۲_۶۴۱۱۳۴۱۱۹۳۱۰۴۴۹_۳۳۳۷۸۳۹۱۷_n
ریک:پشت سرتو نگاه نکن! کارل:ولی بابا…….!!!!!!!
۹۲۶۱۰۵_۶۱۰۶۲۳۷۸۲۳۳۹۸۱۷_۴۲۷۵۸۱۳۱۵_n
مریل:اووخ.فیلیپ دشت منو دندون درفت! کدمتون این صحنه رو یادشه؟

 

 

 

 

۱۲۰۹۵۳۵_۶۸۲۲۹۶۰۸۵۱۸۸۹۳۷_۱۲۳۳۶۷۶۰۳۹_n
حتی زامبی های سریالم منتظر بهمن هستن!
۱۳۹۰۴۵۰_۲۳۴۱۷۴۱۳۶۷۶۰۹۷۹_۱۲۳۰۵۷۴۰۰۲_n
به نظرتون واقعا توی صحنه کی پشت خط بود؟! یه زامبی…
da19f2ccd1fa11e2a07e22000a1f9a28_7
یا شایدم یه سگ…
1417027395679
شاید پاتریک بوده…

هنوزم معلوم نیست کی پشت خط بوده…