پس از اخرین قسمت از فصل پنج سریال واکینگ دد، تهیه کننده این عنوان خانمGale Anne مهمان این هفته تاکینگ دد بود به میزبانیChris Hardwick در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

درحال که خانم Gale Anne مهمان برنامه بود، Chandler Riggs (کارل) نیز به برنامه پیوست. او حرفی در مورد قسمت آخر فصل پنج زدو یک وعده ترسناک به طرفداران داد:

خون زیادی در این قسمت وجود خواهد داشت، اما نه فقط خون واکر ها! در طول صحبت های این بازیگر Hardwick در مورد ۹۰ دقیقه ای شدن این قسمت پرسید:

جای تعجب ندارد که هنوز چند بازیگر زنده هستند.

داریل و هارون در جنگل به دنبال مردم ولی شکار مردم را به چشم خود دیدند از تیکه تیه کردن تا حک کردن WS بر روی سر انها، انها به راحتی میتوانند در معرض خطر قرار گیرند.

شما فکر می کنید کدام شخصیت اینبار از سریال حذف خواهد شد؟دوست ندارید کدام شخصیت حذف شد؟