در زیر می توانید چند عکس از پشت صحنه ی قسمت هفتم را که amc منتشر کرده است مشاهده نمایید.

 

 

 

 

 

the-walking-dead-episode-507-bts-daryl-reedus-935

 

 

 

 

 

the-walking-dead-episode-507-bts-daryl-reedus-935-1

 

 

 

the-walking-dead-episode-507-bts-rick-lincoln-935

 

 

 

 

the-walking-dead-episode-507-bts-rick-lincoln-daryl-reedus-935

 

 

 

the-walking-dead-episode-507-bts-rick-lincoln-daryl-reedus-935-1