واکینگ دد در قسمت آخر خود در طول تاریخ ۵ ساله خود رکوردی بر جای گذاشت، این سریال در طول تاریخ ۵ ساله خود نتوانسته ۱۵٫۸ میلیون بیینده را به خود جلب کند تا در قسمت آخر کار خود را کرد، همچنین قسمت که به نقد و بررسی این سریال می پردازد ( talking dead) ۷٫۵ میلیون بیننده داشته است. اولین تیزر تریلر اسپین اف سریال واکینگ دد به نمایش در آمد، این نمایش طوری جلوه میداد که شهر لوس آنجلس گرفتار ویروسی خطرناک شده است، در اوایل این تیزر یک گوینده رادیویی میگویید : صبح همه ی مردم لس آنجلس بخیر، امیدوارم که همه ی شما واکسن را زده باشید. درسته ؟ او افزود که در ۵ ایالت ویروس کشنده ای دیده میشود که بر مردم آسیب میزند و آنها را از انسان به “زامبی” تبدیل میکند. و پس از آن یک مرد را نشان میدهد که گویا آن هم گرفتار این ویروس کشنده شده است.فصل ۶ واکینگ دد در اواسط اکتبر آغاز خواهد شد. در طول این مدت و غایب بدن سریال طرفدارن میتوانند اسپین آف این سری که بسیار زیبا جلوه میدهد را تماشا کنند.