حتماَ همگی میدونید گریم کردن یک کار خیلی سخته همینطور تو گریم بازیگر ها فقط باید چهرشون رو مخفی کنی ام در گریم یک زامبی چطور ؟؟؟؟

در زیر چند تا عکس از گریم یک زامبی قرار می دم تا ببینید که واقعاً کار سختی هست…

گریم یک زامبی
گریم یک زامبی
گریم یک زامبی
گریم یک زامبی
گریم یک زامبی
گریم یک زامبی
گریم یک زامبی
گریم یک زامبی
گریم یک زامبی
این همه نتیجه که همه بدبختیای ما زیر سر اینه…..:D