مو کالینز که در فصل چهارم سریال ترس از مردگان متحرک در نقش سارا حاضر شد، از پیوستن آستین آملیو بازیگر نقش دوایت به فصل پنجم این سریال خوشحال است.

او در این مورد گفت :

“من حسابی هیجان زده م، چون چند ماه پیش اونو (آستین آملیو) دیدم و اون موقع نمیدونستم میخواد همچین اتفاقی رخ بده. من خیلی وقته که هوادار هر دوتا سریال هستم. اون زنده ست. اون برمیگرده و به سریال ما میاد. من از این اتفاق خوشحالم چون همونطور که گفتم هوادار هر دوتا سریال هستم و برای من این یه دنیاست و یه آخرالزمانه.”

از کاینز درباره ی چیزی که دوست دارد در فصل پنجم ببیند سوال شد که او گفت :

“شاید خودخواهی باشه که بخوام کمی بیشتر درباره ی سارا و وندل بفهمیم. قطعا دوست دارم یه کم بیشتر درباره ی رابطه ی اونا و کسی که قبلا بودن بدونم.”