نورمن ریداس بازیگر نقش دریل دیکسون گفت اندرو لینکولن اعتراف کرده است که از خروج از سریال پشیمان شده است، چون سریال با حضور سازنده ی خلاقی مثل آنجلا کانگ بسیار بهتر شده است.

ریداس در این مورد توضیح داد :

“این خیلی خنده داره، چون یه بار با اندی حرف زدم و اون گفت که ‘من زمان اشتباهی رو برای خروج از سریال انتخاب کردم، چون سریال الان خیلی خوب شده’. منم بهش گفتم ‘آره رفیق، زمان اشتباهی رو انتخاب کردی’ .”