the-walking-dead-surving-together-trailer-117495

بعد از قسمت “آنها” amc یک عکسی رو منتشر کرده که تریلر قسمت بعد هستش و قسمت بعد رو “فاصله” نامیده…

بنابر گمانه زنی ها بنظر میرسه که ریک و گروهش بعد اون طوفانی که جون سالم به در بردن و روابطی صمیمانه با هم داشتن حالا سو تفاهم و سوظن بینشون بوجود اومده باشه….