واکینگ دد نامزد هفت جایزه از جشنواره SATURN AWARD شده است. و انطور که نشان می‎دهد در بین سریال های تلویزیونی پیشرو است!

لیست نامزدان:

بهترین سیندیکای/بهترین سری

بهترین بازیگر نقش اول مرد در یک سریال تلویزیونی – اندرو لینکلن

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در یک سریال تلویزیونی – نورمن ریداس

بهترین بازیگر نقش مکمل زن در یک سریال تلویزیونی – امیلی کینی

بهترین بازیگر نقش مکمل زن در یک سریال تلویزیونی – ملیسا مک براید

بهترین بازیگر نقش اول مرد جوان در یک سریال تلویزیونی – چندلر ریگز

بهترین عملکرد مهمان در یک سریال تلویزیونی – اندرو وست

من فکر می‎کنم که واکینگ دد  همه را جارو خواهد کرد! نظر شما چیست؟ و به نظر شما چه کسی سزاوار گرفتن این جایزه ها است؟