برای دانلود ویدیو کلیک کنید

سه بازیگر سریال مردگان متحرک یعنی نورمن ریداس ، چندلر ریگز و لنی جیمز برای حضور در نمایشگاه Fan به کانادا سفر کرده اند که این ویدیویی از صحبت های اونا تو این نمایشگاهه

نورمن ریداس و چندلر ریگز در این ویدیو فصل ششم را از نظر زیبایی و هیجان با فصل اول مقایسه کرده اند.