فصل دهم سریال مردگان متحرک از تاریخ دوشنبه 15 مهر پخش خود را از شبکه ی AMC آغاز خواهد کرد.