آنجلا کانگ تایید کرد که در فصل دهم چیزهایی از گذشته ی بتا خواهیم فهمید و گذشته ی او در این فصل پوشش داده می شود.

او در پاسخ به عدم پوشش گذشته ای از بتا در فصل نهم گفت :

“با ما همراه باشید. ممکنه درست نباشه که اینو بگم، ولی ما فصل دهم هم داریم. ما قطعا یه سری ایده درباره ی کارهایی که بتا قبل از آخرالزمان و در اوایل شیوع ویروس انجام می داده داریم. من یه سری صحبت هم با رایان (هورست) در این مورد انجام دادم. البته بدیهیه که کرکمن هم ایده هایی در این مورد از کمیک داره.”