این عکس جالب از اواسط فصل سه گرفته شده!

توی این عکس میتونین خونه ی مورگان رو ببینی که چه چیزهایی نوشته که همش اتفاق افتاده

جز یکیش!

تنن

حالا این فقط حدس و گمانه یا واقعا راسته! نظر شما چیه؟