×

کلمه ی مورد نظر خود را وارد کنید و سپس Enter بزنید، برای خروج کلید ESC را بزنید

سایت هواداران سریال مردگان متحرک

زمان باقی مانده تا پخش قسمت بعدی

00 روز : 00 ساعت : 00 دقیقه : 00 ثانیه

سایت هواداران سریال مردگان متحرک

زمان باقی مانده تا پخش قسمت بعدی

00 روز : 00 ساعت : 00 دقیقه : 00 ثانیه

دوبله طنز،میکس طنز-دوبله طنز واکینگ دد

اخبار هیجانی سریال هارا دنبال کنید !

قسمت اول “واکینگ دد معمولی”

قسمت اول “واکینگ دد معمولی”

  آنچه پیش روی شماست سریال جدید “the walking dead normal version” است که از تلفیق سریال “واکینگ دد” و “پایتخت” به وجود آمده است. …

رسانه ها 30 خرداد 1395