×

کلمه ی مورد نظر خود را وارد کنید و سپس Enter بزنید، برای خروج کلید ESC را بزنید

سایت هواداران سریال مردگان متحرک

زمان باقی مانده تا پخش قسمت بعدی

00 روز : 00 ساعت : 00 دقیقه : 00 ثانیه

سایت هواداران سریال مردگان متحرک

زمان باقی مانده تا پخش قسمت بعدی

00 روز : 00 ساعت : 00 دقیقه : 00 ثانیه

صحنه های حذف شده واکینگ دد-واکینگ دد

اخبار هیجانی سریال هارا دنبال کنید !

صحنه ی حذف شده از فصل ششم

صحنه ی حذف شده از فصل ششم

  amc در هر فصل صحنه یا صحنه هایی را در تدوین به دلیل تنظیم کردن زمان اپیزود و یا موارد دیگر حذف می کند. …

رسانه ها 8 مرداد 1395