×

کلمه ی مورد نظر خود را وارد کنید و سپس Enter بزنید، برای خروج کلید ESC را بزنید

سایت هواداران سریال مردگان متحرک

زمان باقی مانده تا پخش قسمت بعدی

00 روز : 00 ساعت : 00 دقیقه : 00 ثانیه

سایت هواداران سریال مردگان متحرک

زمان باقی مانده تا پخش قسمت بعدی

00 روز : 00 ساعت : 00 دقیقه : 00 ثانیه

فصل دهم

اخبار هیجانی سریال هارا دنبال کنید !

نگان همیشه همان نگان خواهد ماند

نگان همیشه همان نگان خواهد ماند

جفری دین مورگان اعتقاد دارد که حتی با اینکه نگان نقش عمو را برای جودیث بازی می کند و مدت طولانی را در زندان مانده …

اخبار 19 شهریور 1398