×

کلمه ی مورد نظر خود را وارد کنید و سپس Enter بزنید، برای خروج کلید ESC را بزنید

سایت هواداران سریال مردگان متحرک

زمان باقی مانده تا پخش قسمت بعدی

00 روز : 00 ساعت : 00 دقیقه : 00 ثانیه

سایت هواداران سریال مردگان متحرک

زمان باقی مانده تا پخش قسمت بعدی

00 روز : 00 ساعت : 00 دقیقه : 00 ثانیه

Alexandra Breckenridge

اخبار هیجانی سریال هارا دنبال کنید !

Alexandra Breckenridge : میخواهم جسی قوی تر شود

Alexandra Breckenridge : میخواهم جسی قوی تر شود

Alexandra Breckenridge می خواهد جسی را قوی تر کند و به دیگر زامبی کش های الکساندریا در سریال مردگان متحرک بپیوندد. مجله سرگرمی هفتگی در …

اخبار 9 مهر 1394