×

کلمه ی مورد نظر خود را وارد کنید و سپس Enter بزنید، برای خروج کلید ESC را بزنید

سایت هواداران سریال مردگان متحرک

زمان باقی مانده تا پخش قسمت بعدی

00 روز : 00 ساعت : 00 دقیقه : 00 ثانیه

سایت هواداران سریال مردگان متحرک

زمان باقی مانده تا پخش قسمت بعدی

00 روز : 00 ساعت : 00 دقیقه : 00 ثانیه

Clementine

اخبار هیجانی سریال هارا دنبال کنید !

کلمنتاین وارد سریال می شود؟

کلمنتاین وارد سریال می شود؟

هر کسی که سری بازی های مردگان متحرک را بازی کرده است ، امیدوار است که شخصیت اصلی آن ، یعنی کلمنتاین وارد سریال شود. …

اخبار 3 شهریور 1396